30 september 2020

Zuid-Holland – 9,6 miljoen euro subsidie voor innoverende MKB-bedrijven

48 ondernemers in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten R&D-samenwerkingsproject, verdeeld over de verschillende topsectoren. Hiermee stimuleert de provincie Zuid-Holland innovaties in het MKB die tot nieuwe business moeten leiden. De projecten kunnen ook bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg.

Bij de R&D-samenwerkingsprojecten gaat het om twee of meer MKB ondernemingen die samenwerken en gezamenlijk de lasten en het risico van een project dragen dat bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Innovaties versterken de economische slagkracht en creëren nieuw werk. Deze bedrijven zetten samen hoogwaardige kennis en kunde in om baanbrekende innovaties mogelijk te maken, beloftes om de wereld verder helpen en nieuw werk voor Zuid-Hollanders mogelijk te maken en nieuwe markten aan te boren, aldus gedeputeerde Willy de Zoete

De verdeling van de MIT-subsidies 2019 over de topsectoren ziet er als volgt uit:

HTSM/ICT: 24,  Water: 4,  Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: 3,  Agri&Food: 2 , Chemie: 2,   Life Sciences en Health: 9,  Energie:1 en Logistiek: 3.  Er is in totaal € 9.600.000,- subsidie verleend.

De subsidies maken deel uit van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen in 2019 samen € 14 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Ook in 2020 stellen de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken middelen beschikbaar voor deze regeling.

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.